I ty nejmenší zákazníky si hřejeme na prsou.

Změna dodavatele

Každý odběratel zemního plynu a elektrické energie má právo zvolit si dodavatele těchto komodit dle svého uvážení. Změna dodavatele není ze zákona zatížena žádným poplatkem. Uzavřít smlouvu na dodávku zemního plynu či elektrické energie můžete kdykoliv během roku, avšak je nutné přihlížet k uzavřené smlouvě se stávajícím dodavatelem.

Obecní Plynárna Vám nabízí smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tzn., že nebudete vázán žádným smluvním vztahem na dobu určitou, a kdykoli můžete smluvní vztah ukončit. Součástí smlouvy je též plná moc, na základě které, změnu dodavatele a veškeré kroky spojené s ní vyřídíme za Vás.

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a o sdružených službách dodávky elektřiny spolu s podrobným návodem na vyplnění naleznete v sekci dokumenty.

Smlouvu prosím vytiskněte ve dvou vyhotoveních, vyplňte, podepište a spolu s kopií nebo originálem (originál Vám bude vrácen zpět) posledního vyúčtování Vašeho stávajícího dodavatele a podepsaným aktuálně platným ceníkem dle Vašeho distribučního území, odešlete na adresu:

OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
Třída Míru 1
381 01 Český Krumlov

Po obdržení Vámi zaslaných dokumentů naší společnosti Vám jeden výtisk smlouvy podepíšeme a spolu s uvítacím dopisem odešleme zpět.

Smlouvy na dodávku plynu a elektřiny lze uzavřít též on-line. On-line formuláře naleznete u každé z komodit zvlášť.

Proces změny dodavatele může být zahájen.

O termínu zahájení dodávky Vás budeme informovat dva týdny před datem účinnosti písemnou formou.

  • © 2012-2020
  • OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
  • Všechna práva vyhrazena.
logo fb Hosting BlueBoard.cz